An NDoc Documented Class Library

VsqEvent コンストラクタ (Int32, VsqID)

public VsqEvent(
   int clock,
   VsqID id
);

参照

VsqEvent クラス | Boare.Lib.Vsq 名前空間 | VsqEvent コンストラクタのオーバーロードの一覧